Untitled Document
 
Anasayfa
Kurumsal
Ürünler
Ar-Ge
İnsan Kaynakları
İletişim
 
 
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Üretim tesisindeki her türlü faaliyet sırasında, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler alınır.
İSG yönetimi ve performansı sürekli izlenir ve iyileştirilir.
İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların şartlarına uyulur.
İSG performansını artırmak için hedefler belirlenir, uygulanır ve etkinliği kontrol edilir.
İSG yönetim sistemini belgelenir , yerine getirilir ve sürekliliği sağlanır.
Çalışan personelin düzenli olarak sağlık hizmetinden faydalanması sağlanır.
<?php echo "test" ?>
 

Adres: İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik cad. No:3 Tuzla/İstanbul
Telefon : 0216 593 05 67/68
Kroki için tıklayınız..